Curricula Reform in Space Technology

3

Нові перспективи програми «ТЕМПУС»

в Київському Політехнічному Інституті

 

Програма Європейського союзу ТЕМПУС спрямована на модернізацію вищої освіти та створення єдиного освітнього простору країн Євросоюзу. До неї залучаються також і країни – партнери.

З 2009 року після наполегливої підготовчої роботи розпочався проект цієї програми «Реформування освітніх програм в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні» -CRIST.

В цьому проекті приймають участь українські університети : Дніпропетровський національний ім. О.Гончара, НТУУ «Київський політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», а також університети Казахстану - Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, Карагандинський державний технічний університет, Росії - Балтійський державний технічий університет «Воєнмех» ім. Д.Ф.Устинова, Самарський державний аерокосмічний університет ім. акад. С.П.Корольова, Сибірський державний аерокосмічий університет ім. акад. М.Ф.Решетньова, Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Грантоотримувачем проекту виступає Берлінський технічний університет, а координатором є Арнольд Штеренгарц з німецької консалтингової компанії ECM-Office.

Підтримали проект провідні освітні, наукові та космічні організації країн – учасниць. В нашій державі зацікавленість та підтримку проекту виказують Міністерство науки і освіти України та Національне космічне агентство України. Важлива роль в підготовці проекту належить славнозвісному Державному підприємству «Конструкторське бюро «Південне»» ім. М.К.Янгеля, саме тому в його стінах пройшла нещодавно стартова конференція проекту. Головна мета проекту CRIST полягає в спільній розробці та впровадженню модернізованої навчальної програми вищої освіти в галузі космічних технологій на основі міжнародного співробітництва країн – учасниць проекту. Основними задачами проекту є спільна розробка та впровадження у відповідності до Лісабонської стратегії та Болонського процесу нової навчальної програми за напрямком «Проектування та використання малих космічних апаратів – мікро – та наносупутників» для навчання студентів та підвищення кваліфікації працівників авіакосмічної промисловості. Для цього завданням проекту передбачено створення та впровадження в навчальний процес мережі наземних станцій контролю малих супутників як спільний інструмент навчання, лабораторій мікросупутників, комп’ютерних класів проектних та конструкторських робіт (СAD/CAM/CAE), інформаційних технологій в галузі моделювання та аналізу бізнес- проектів.

Для розширення міжнародної співпраці організацій планується впровадження в навчальний процес нової навчальної програми «Менеджмент та міжнародний маркетинг аерокосмічної промисловості».

Буде розвиватись система координації та зв’язку університетів з ринком праці. Заплановані заходи, спрямовані на підвищення мобільності викладачів, розвиток співробітництва на основі інформаційного обміну та розповсюдження кращого досвіду. Проект буде виконуватись на протязі 3-х років. В цей період паралельно з розробкою нових навчальних курсів та їх адаптації буде здійснюватись формування цільових групп студентів, викладачів для стажування, підвищення кваліфікації та обміну досвідом в університетах – партнерах проекту.

Грантоотримувач проекту – Берлінський технічний університет має великий практичний досвід в розвитку та впровадженню технологій створення малих космічних апаратів, в тому числі в навчальний процес. Університет має в своєму складі 7 факультетів, в тому числі авіації та космонавтики, на яких навчається 28 тисяч студентів. Силами студентів та співробітників університету створені та експлуатуються декілька мікросупутників. Після успішних запусків перших супутників університет отримує міжнародні комерційні замовлення, в рамках яких одночасно проводиться навчання фахівців країн – замовників. 

Досвід Берлінського технічного університету показує, що проекти по створенню малих супутників можуть вирішуватись дуже ефективно саме в технічних університетах. Аналогічна програма по створенню університетського мікпросупутника започаткована Вченою радою нашого університету і є основою, на якій буде виконуватись також проект програми ТЕМПУС. В перспективі організації – учасники консорціуму цього проекту мають намір створити міжнародний університетський супутник.

О.В.Збруцький,  декан факультету авіаційних та космічних систем, координатор