Tempus

Curricula Reform in Space Technology

3

 

 
 

Berlin

 

Від реформування навчальниз програм до інтенсифікаціі наукових досліджень

 

Інтенсифікація наукових досліджень – це пріоритетний напрям діяльності вищої школи. Вирішення цієї надзвичайно важливої та складної задачі має кілька етапів, де одним з перших є реформування навчальних планів у відповідності до сучасних вимог науки та техніки. На факультеті авіаційних та космічних систем за останні роки проведена суттєва модернізація навчального процесу саме з метою підвищення ефективності наукової роботи. Цьому в значній мірі сприяв проект CRIST “Реформування освітніх програм в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні”, який виконувався за програмою ТЕМПУС.

 
 

 

Berlin

 

Залучення молоді до вступу в НТУУ «КПІ»

 

Один з основних чинників успішної підготовки кадрів у вищій школі – залучення обдарованої, зацікавленої в отриманні нових знань молоді. Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» завжди приділяв роботі з абітурієнтами велику увагу.

 
 

 

Збруцький

 

Конференція до дня Космонавтики

 

Факультет Авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» завжди ретельно готується до Дня Космонавтики. Однією з головних подій в ці дні є проведення в НТУУ «КПІ» міжнародної науково-технічної конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки", організацією та проведенням якої займається факультет авіаційних та космічних систем.

 
 
 

Збруцький

 

Інформаційні Дні програми Темпус в Україні 2012

 

 
 
 

Збруцький

 

Программа ТЕМПУС та підготовка спеціалістів в аерокосмічній галузі в НТУУ «КПІ»

 

Програма та презентація до Дня Проектів ТЕМПУС

 
 
 

Berlin

 

Програма ТЕМПУС та навчальний процес

 

У 2009-2012 р.р. факультет приймав участь в виконанні проекту "Реформування освітніх програм в області космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні" (CRIST) у рамках програми ТЕМПУС

 
 
 

Berlin

 

Моніторинг проекту “Tempus-Crist”

 

13 березня 2012 р. відбувся підсумковий моніторинг проекту “TEMPUS-CRIST” у Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут».

 
 
 

Berlin

 

Результати моніторингу проекту “Tempus-Crist”

протягом 2010-2011 років

 

Завантажити результати піврічного мониторингу проекту за 01.07.2011

 
 

 

 

Berlin

 

Стажування за програмою TEMPUS у Берліні

 

Німецьке космічне агентство, погляд на Європу з висоти 800 км, зайці в міському парку, два тижня лекцій та ще багато чого – це все про стажування КПІшної делегації за програмою TEMPUS CRIST у Берліні.

 
 
 

 

3

 

Зустріч в університеті DeNayer (Бельгія)

З 21-го серпня по 4 вересня, в рамках програми TEMPUS, в університеті DeNayer проходили літні курси для представників 8 вищих навчальних закладів з України, Росії і Казахстану. Від НТУУ "КПІ" участь у курсах брали співробітники та студенти кафедри приладів та систем керування літальними апаратами факультету авіаційних та космічних систем.

more

 
 
 

 

news

 

Кроки проекту "TEMPUS"

 

Другий рік в нашому університеті продовжується виконання проекту CRIST-Реформування навчальних програм в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні. Рік розпочався напруженою роботою, що стало об’єктивним продовженням подій року минулого. more

 
 
 

 

news

 

Візит в НТТУ "КПІ". Координаційна нарада Проекту

 

У відповідності до робочого плану проекту «CRIST» в період з 11 по 18 березня 2010 року відбувся візит до українських університетів представників європейських учасників консорціуму проекту: професора – інженера Пітера Арраса, професора – інженера Дірка ван Мерода ( Де Найер інститут університету Лессіус), доктора – інженера Арнольда Штеренхарца (ECM офісу).

more

 
 
 

 

news

 

Нові перспективи програми «TEMPUS» в Київському Політехнічному Інституті

 

Програма Європейського союзу TEMPUS спрямована на модернізацію вищої освіти та створення єдиного освітнього простору країн Євросоюзу. До неї залучаються також і країни – партнери. more